dimecres, 3 de desembre del 2014

Conte contes del desert

10 anys de contes del desert...

        Al nostre institut ens agrada convidar-los cada any i escoltar les seves històries que ens porten a un món llunyà i misteriós per a  nosaltres.      El Fons Mallorquí participa a l'acte de celebració del desè aniversari del "Contacontes del desert" de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí
       El 29 de novembre va tenir lloc al Teatre Xesc Forteza de Palma l'acte organitzat per l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí per commemorar el desè aniversari del projecte de sensibilització "Contacontes del Desert", que ha visitat prop de 90 centres educatius i bibliotequs de Mallorca.

   Els sahrauís s’estimen les seves tradicions perquè els identifiquen com a poble i conserven gelosament la saviesa tramesa des de temps immemorial a través de contes i llegendes. Històries que evoquen un espai que no té secrets per a ells i plenes d’ensenyaments i exemples per aprendre els valors sobre els quals se sustenta: el respecte, la compassió, la solidaritat, la capacitat de compartir i ajudar, la cooperació...
   L’Associació d’Amics del Poble Sahrauí fa 10 anys que ens ofereix la possibilitat de gaudir d’aquests contes amb el privilegi de sentir-los contats per la veu d’un sahrauí, en la seva llengua original, perquè els infants de Mallorca puguin aprendre també aquests valors universals, i conèixer alhora la història i la  vida quotidiana del poble sahrauí a l’exili.