dimarts, 22 de setembre del 2015

Finances ètiques


Mariano Matamoros

  EDUALTER


   La transformació del sistema en que vivim passa necessàriament per la transformació de la nostra manera de consumir, conviure i interelacionar-nos amb les persones. Per que sigui possible aquest cavi cap a un món més just, també és necessari modificar les institucions i mecanismes que en formen part.
    La banca ètica és una alternativa conscient de la problemàtica actual i coherent amb valors com la justícia, la dignitat de les persones, el respecte pels drets humans i la conservació del medi ambient.

    La transformació del sistema en que vivim passa necessàriament per la transformació de la nostra manera de consumir, conviure i interelacionar-nos amb les persones. Per que sigui possible aquest cavi cap a un món més just, també és necessari modificar les institucions i mecanismes que en formen part.
    La banca ètica és una alternativa conscient de la problemàtica actual i coherent amb valors com la justícia, la dignitat de les persones, el respecte pels drets humans i la conservació del medi ambient.