dilluns, 5 d’octubre del 2015

Una frase un sentiment.

Boamistura. Barcelona, 2014

BASES DEL CONCURS
    1. Es redactarà una frase curta i senzilla amb un to optimista i/o solidari.
               Exemples:
                - Te comería a versos
                - Tot el que pot passar és que pot passar de tot. 

    2. Les creacions han de ser originals, NO és pot plagiar!
    3. Cada alumne pot lliurar un màxim de 3 frases. Amb les frases s'adjuntarà el nom, curs i grup de l'alumne en un paper apart, doblegat i grapat al paper de les frases.
    4. Data de lliurament: 11 de desembre de 2015 als departaments:
               -Dept. d'EPV (Violeta Ontavilla)
               -Dept. d'Orientació (Loli Botella)
               -Dept. de Física i Química (Trinitat Suau)

LES MILLORS FRASES S'ESCRIURAN EN TERRA: A L'ENTRADA PRINCIPAL DE L'iNSTITUT I AL PATI DEL CENTRE.  


Boamistura. Madrid, 2014.
Idea sorgida a partir de les accions del grup BOAMISTURA.