diumenge, 25 de febrer del 2018

El treball infantil.

Traball infantil, Pakistan. pt

     En l'actualitat, prop de 168 milions de nens treballen al món, molts a temps complet. Ells no van a escola i no tenen temps per jugar. Molts no reben alimentació ni cures apropiades. Se'ls nega l'oportunitat de ser nens. Més de la meitat d'aquests nens estan exposats a les pitjors formes de treball infantil com a treball en ambients perillosos, esclavitud, i altres formes de treball forçós, activitats il·lícites incloent el tràfic de drogues i prostitució, així com la seva participació involuntària en els conflictes armats. (ONU)
      El 12 de juny és el Dia Mundia contra el treball infantil.

Activitat

1. Visionar els dos vídeos i comentar.