dissabte, 1 d’abril de 2017

Mallorca Amiga

  • Quan i perquè va néixer?
     En 1996 un grup d'amics, en la seva majoria docents d'Institut, es van llançar a recolzar la idea de Nancy Matamoros: associar-se a Mallorca per fer-se veu dels sense veu als països del Sud, buscant per a ells, condicions de vida dignes.
  •  Què objectiu persegueix?
     Sense desconèixer les grans i urgents necessitats de la població dels països del Sud, el seu treball se centra gairebé exclusivament a donar suport a la dona en aquells llocs en els quals està discriminada per l'home, i els seus drets són vulnerats.


  • En quins llocs treballa? 
     Actualment desenvolupa projectes als següents països:
          Àfrica: Burkina Faso
          Amèrica Central: Nicaragua, Hondures, Cuba, Haití, Guatemala
          Amèrica del Sud: Colòmbia, Equador
  • Quins són les seves fonts de finançament?
  1. Petita aportació anual de persones per apadrinament d'ancianes, nenes i col·lectius.Aportacions per a projectes de desenvolupament i emergència a través del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i la Direcció general de Cooperació de Balears.
  2. Donatius d'algunes empreses i associacions.
  3. Mercats ambulants, fires, festes… organitzats amb finalitats específiques
  • Quines necessitats va atendre “Mallorca Amista” en 2016, entre d'altres?:
     Apadrinar nines.
     Les persones que prefereixen apadrinar nenes ho fan també amb una aportació anual que es destina perquè elles puguin assistir a l'escola, millorar la seva alimentació i atendre necessitats bàsiques de salut, higiene i vestuari.
Burkina Faso
  

     Apadrinar ancianes
     A través de persones dignes de confiança que resideixen en llocs molt necessitats, i gràcies als apadrinaments que fan particulars a Mallorca, s'ajuda a ancianes soles o que han estat abandonades per les seves famílies. Aquestes ancianes reben mensualment una ajuda per a menjar, medicaments, roba i altres necessitats bàsiques.
Cuba
    Micro-crèdits per empresàries,
   Projectes de desenvolupament,
   Menjadors per la gent gran, etc

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada